Untitled-1_03


EU:s Dataskyddsförordning (”DF” eller på engelska ”GDPR”) börjar tillämpas den 25 maj 2018 inom EU (och troligen alla EES-länder). Den ersätter då den svenska Personuppgiftslagen (och motsvarigheten i andra medlemsstater) och ställer högre krav på information och dokumentation på alla som hanterar någon form av personuppgifter.

Mycket i Dataskyddsförordningen liknar de regler som redan finns i Personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man t.ex. behandla personuppgifter för att uppfylla ett avtal med den registrerade (den personuppgiften berör) eller med stöd av samtycke från den registrerade

Alplinjens ändamål för att samla in personuppgifter är för att kunna utföra en resetjänst. Personuppgifterna sparas i två år såvida inte kunden vill att uppgifterna ska tas bort tidigare.

När ni fyller i anmälningsuppgifterna lämnar ni ert samtycke till behandling av era personuppgifter för beställning av liftkort, indelning i skidskola och för att kunna få information från Alplinjen AB.

Vill ni läsa mer om Svenska Resebyråföreningens riktlinjer kan ni gå in på nedan länk.

https://www.srf-org.se